خدمات مجموعه دانش و زندگی

طراحی و پشتیبانی وب سایت

طراحی ، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت با قیمت های مناسب و توافقی و مطابق با نیاز کارفرما ، تعهد و پشتیبانی واقعی از سایت های برپا شده اصلی ترین هدف ما می باشد.

تولید و انتشار برنامه اندروید

برنامه های اندروید تهیه شده توسط دانش و زندگی با نام دانش روید تهیه و منتشر می شود، این برنامه ها متنوع و با کیفیت بوده که به صورت رایگان و غیر رایگان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

تولید و انتشار کتاب الکترونیکی

کتابهای الکترونیکی تهیه و منتشر شده توسط دانش و زندگی ، کتابهایی متنوع ، جامع و کاربردی می باشند که به صورت رایگان و غیر رایگان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
بستن منو