محصولات دانش روید

محصولات اندروید مجموعه دانش و زندگی با نام دانش روید و سان اَپ تهیه و منتشر می شود، این برنامه ها متنوع ، با کیفیت و آموزشی می باشد.

کتابهای الکترونیکی رایگان

تولید و انتشار کتابهای الکترونیکی (PDF) رایگان از جمله فعالیت های اولیه و اصلی ترین فعالیت مجموعه دانش و زندگی می باشد که پس از تحقیق در مورد موضوعات متنوع و کاربردی این کتابها را تولید و منتشر می کند.

برنامه های رایگان دانش روید

برنامه های رایگان اندروید دانش روید کاری از مجموعه دانش و زندگی می باشد که برنامه هایی متنوع ، کاربردی و آموزشی را تولید و منتشر می کند.

پشتیبانی محصولات سایت

سخنان بزرگان

دانش و زندگی را دنبال کنید

  • Soroush
  • instagram
  • Gap
  • Telegram

تبلیغات