برنامه های دانش روید

دانش روید ، اپلیکیشن های اختصاصی از مجموعه دانش و زندگی می باشد که قابل نصب بر روی سیستم اندروید است.این برنامه ها متنوع ، آموزشی و کاربردی می باشد.

 • ثروت آفرینی
 • دانشنامه موبایل
 • دانشنامه تبلت
 • چطوری تولید میشه?!
 • کسب و کار خانگی
 • اصطلاحات رایج عمومی
 • مهارتهای کلیدی زندگی موفق
 • بدنسازی گام به گام نسخه پیشرفته

 • برنامه جامع یاسین
 • آشنایی با سوره های قرآن
 • الکترونیک به زبان ساده!

 • دانشنامه فیلم سازیتوضیحات برنامه
 • دانشنامه چاپ و نشرتوضیحات برنامه
 • مکانیک یار!توضیحات برنامه